00668 2200217 4500008004100000001001900041005001900060035002100079040001200100043001200112082001800124084001800142100003300160245009000193260004500283300003100328650002600359651002800385651002500413850001200438011013s1987||||sbi| g | 000 0 ind BKTDB011020130013020131001154744.653 0013-011013013060 aSBPKHAT aa-io-sb042[23]a959.813 a959.813 NUR m1 aNurdin Yakub, Dt. B.,d1920-10aMinangkabau tanah pusaka :bsejarah Minangkabau : buku pertama /cDt. B. Nurdin Yakub aBukittinggi :bPustaka Indonesia,c1987. a47 hlm. :bilus. ;c21 cm. 4aBibliografi : hlm. 47 4aSumatera BaratxSejarah 4aMinangkabauxSejarah aSBPKHAT